Oblasti použití

 • cementová lepidla na obklady a polystyrén
 • těsnící a spárovací tmely a hmoty
 • tmely na střešní izolace a membrány
 • samonivelační hmoty
 • opravné malty
 • omítky
 • penetrace
 • suché malty modifikovaných polymerem
 • hydroizolace 1K i 2K
 • lepidla tepelného izolačního systému ETICS
 • lepidla na dřevo (D4)
 • univerzální lepidla s vysokou odolností proti vodě

Produktové kategorie

 • pojiva;
 • aditiva;
 • plniva a vlákna;
 • dispergátory;
 • záhustky;
 • optické zjasňovače a extendery TiO2;
 • kyselina vinná;
 • kalafuna.

Pojiva

Pojiva RDP a RPD – jsou redispergovatelné polymerní emulzní práškové disperze.
Značně zvyšují adhezi, pevnost v tahu, odolnost proti otěru a urychlují zpracovatelnost konečné formulace.
Emulzní disperze na bázi EVA-VC (Ethylene-Vinylacetate-Vinyl Chloride termopolymer emulsion). Jedná se o terpolymery poslední generace s vlastnostmi mimo jiné i zpomalení hoření (flame retardation). Používají se do univerzálních lepidel, lepidel na dřevo, koberce, PVC, laminace PVC.
Disperze EVCL (Ethylene-Vinylchloride copolymer emulsion) – vynikají vlastnostmi zpomalujícími hoření, odolností vůči vodě a alkalickým vlivům. Jsou určené pro použití v lepidlech na koberce, papír, netkané textilie, textilie pro automotiv.

Aditiva

 • kyselina vinná;
 • aditiva na zvýšení odpudivosti vody;
 • aditiva proti usazování pigmentů a plniv;
 • reologická a tixotropní aditiva;
 • reologické modifikátory;
 • reologické a tixotropní modifikátory pro samonivelační hmoty;
 • přírodní kalafuna – např. do lepidel, laků, těsnících a spárovacích hmot.

Plniva

 • hydrofilní amorfní pyrogenní oxid křemičitý;
 • hydrofobní povrchově ošetřený (organosilany) pyrogenní oxid křemičitý;
 • fibrilovaná mikrovlákna do lepidel, samonivelačních a spárovacích hmot
 výrazně zlepšují flexibilitu filmu (omezují tvorbu prasklin), zlepšují reologii a zvyšují odolnost vůči vodě.

Dispergátory

Dispergátory pro vodné systémy na bázi amonných a sodných solí.

Záhustky

Hydrofóbně modifikované akrylátové záhustky

 • vynikající smáčivé vlastnosti plniv a pigmentů;
 • zvyšují odolnost vůči mikroorganismům;
 • vykazují menší syneresi barev;
 • zabraňují usazování a vyplavování pigmentů a plniv;
 • stabilizují viskozitu a zabraňují její změně i při dlouhodobém skladování a extrémní změně teplot (v letních a zimních měsících);
 • ekologicky šetrné bez obsahu APEO surfaktantů a aditiv (pro eko-label produkty).

Asociativní polyuretanové záhustky

 • zajišťují asociaci mezi záhustkou a částečky koloidního pojiva / pigmentu;
 • zlepšují rozliv, rovnoměrnost filmu a kryvost;
 • zvyšují lesk, stabilizace viskozity i při dlouhodobém skladování;
 • brání usazování pigmentů a plniv;
 • snižují rozstřik barvy při aplikaci válečkem;
 • snižují syneresi;
 • snižují tvorbu a absorpci vzduchu (bublin) během výroby;
 • bez zápachu a rozpouštědel;
 • výrazně odolné vůči mikroorganismům a jejich enzymům;
 • snadné zapracování.

Optické zjasňovače a extendery TiO2

Polymery s vysokou kryvostí – revoluční řešení pro nátěrové hmoty a stavební chemii.

 • částečná náhrada TiO2 (finanční úspora na celkové formulaci)
;
 • výrazně zlepšují povrchové vlastnosti filmu
;
 • zvyšují přilnavost k povrchu a kryvost
;
 • snižují špinění
 a oděr.