Oblasti použití

 • výroba papíru a papírových obalů
 • lepidla na papír
 • asfaltové tmely a střešní krytiny
 • asfaltové opravné směsi
 • hydroizolace
 • lepidla
 • pryže a gumárenských směsi
 • silikonová guma

Produktové kategorie

 • pojiva;
 • aditiva;
 • plniva a vlákna;
 • dispergátory;
 • záhustky;
 • retenční činidla;
 • optické zjasňovače a extendery TiO2;
 • mikrovlákna;
 • modifikátory do plastů, pryže, asfaltu;
 • elastomery.

Pojiva

Pojiva RDP a RPD – jsou redispergovatelné polymerní emulzní práškové disperze. Značně zvyšují adhezi, pevnost v tahu, odolnost proti otěru a urychlují zpracovatelnost konečné formulace.
Emulzní disperze na bázi EVA-VC (Ethylene-Vinylacetate-Vinyl Chloride termopolymer emulsion). Jedná se o terpolymery poslední generace s vlastnostmi mimo jiné i zpomalení hoření (flame retardation). Používají se do univerzálních lepidel, lepidel na dřevo, koberce, PVC, laminace PVC.
Disperze EVCL (Ethylene-Vinylchloride copolymer emulsion) – vynikají vlastnostmi zpomalujícími hoření, odolností vůči vodě a alkalickým vlivům. Jsou určené pro použití v lepidlech na koberce, papír, netkané textilie, textilie pro automotiv.
SBS polymery (styren-butadien-styren) jsou blokové polymery klasifikované jako termoplastické elastomery. Základní použití polymerů SBS:

 • asfaltové pasty;
 • hydroizolace;
 • lepidla;
 • gumárenské směsi.

Aditiva

 • aditiva zlepšující přilnavost, rozliv;
 • aditiva proti usazování pigmentů a plniv;
 • reologická a tixotropní aditiva;
 • reologické modifikátory;
 • přírodní kalafuna – do lepidel, laků, těsnících a spárovacích hmot;
 • aditiva zvyšující lesk, kryvost, bělost;
 • retenční činidla pro výrobu papíru.

Plniva

 • hydrofilní amorfní pyrogenní oxid křemičitý;
 • hydrofobní povrchově ošetřený (organosilany) pyrogenní oxid křemičitý;
 • fibrilovaná mikrovlákna;
 • výrazně zlepšují flexibilitu filmu (omezují tvorbu prasklin)
;
 • odolnost vůči vodě
;
 • zlepšují reologii;

Optické zjasňovače a extendery TiO2

Polymery s vysokou kryvostí.

 • revoluční řešení pro papírenství, nátěrové hmoty a stavební chemii
;
 • částečná náhrada TiO2 (finanční úspora na celkové formulaci)
;
 • výrazně zlepšují povrchové vlastnosti filmu
;
 • zvyšují přilnavost k povrchu a kryvost
;
 • snižují špinění
 a oděr.