Oblasti použití

 • dekorativní barvy
 • fasádní barvy
 • nátěry na dřevo, kov, beton
 • omítky
 • penetrace
 • základovky

Produktové kategorie

 • pojiva;
 • aditiva;
 • plniva a vlákna;
 • dispergátory;
 • záhustky;
 • optické zjasňovače a extendery TiO2.

Pojiva

Pojiva RDP a RPD – jsou redispergovatelné polymerní emulzní práškové disperze. Značně zvyšují adhezi, pevnost v tahu, odolnost proti otěru a urychlují zpracovatelnost konečné formulace.

Aditiva

 • aditiva proti usazování pigmentů a plniv ve formulaci;
 • reologická a tixotropní aditiva;
 • reologické modifikátory;
 • aditiva zlepšující rozliv, stabilizaci viskozity.

Plniva

 • hydrofilní amorfní pyrogenní oxid křemičitý;
 • hydrofobní povrchově ošetřený (organosilany) pyrogenní oxid křemičitý ;
 • fibrilovaná mikrovlákna do nátěrů pro průmyslové aplikace, strukturované a střešní nátěry;
 • pro vodou ředitelné i rozpouštědlové systémy;
 • výrazně zlepšují flexibilitu filmu a prodlužují jeho životnost (omezují tvorbu prasklin);
 • odolnost vůči vodě
;
 • zlepšují reologii.

Dispergátory

Dispergátory pro vodné systémy na bázi amonných a sodných solí.

Záhustky

Hydrofóbně modifikované akrylátové záhustky

 • vynikající smáčivé vlastnosti plniv a pigmentů;
 • zvyšují odolnost vůči mikroorganismům;
 • vykazují menší syneresi barev;
 • zabraňují usazování a vyplavování pigmentů a plniv;
 • stabilizují viskozitu a zabraňují její změně i při dlouhodobém skladování a extrémní změně teplot (v letních a zimních měsících);
 • ekologicky šetrné bez obsahu APEO surfaktantů a aditiv (pro eko-label produkty).

Asociativní polyuretanové záhustky

 • zajišťují asociaci mezi záhustkou a částečky koloidního pojiva / pigmentu;
 • zlepšují rozliv, rovnoměrnost filmu a kryvost;
 • zvyšují lesk, stabilizace viskozity i při dlouhodobém skladování;
 • brání usazování pigmentů a plniv;
 • snižují rozstřik barvy při aplikaci válečkem;
 • snižují syneresi;
 • snižují tvorbu a absorpci vzduchu (bublin) během výroby;
 • bez zápachu a rozpouštědel;
 • výrazně odolné vůči mikroorganismům a jejich enzymům
;
 • snadné zapracování.

Optické zjasňovače a extendery TiO2

Polymery s vysokou kryvostí – revoluční řešení pro nátěrové hmoty a stavební chemii
.

 • částečná náhrada TiO2 (finanční úspora na celkové formulaci);
 • výrazně zlepšují povrchové vlastnosti filmu;
 • zvyšují přilnavost k povrchu a kryvost
;
 • snižují špinění
 a oděr.